ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 5 trang 9 SBT Sinh học 9

Giải bài 5 tr 9 sách BT Sinh lớp 9

Ở hoa mõm chó, kiểu gen AA quy định màu đỏ, Aa quy định màu hồng, aa quy định màu trắng. Cho 2 cây hoa màu hồng và màu trắng giao phấn với nhau được F1. Cho F1 tiếp tục giao phấn với nhau được F2.

1. Biện luận và viết sơ đồ lai từ P đến F2.
2. Cho các cây hoa màu hồng ở F2 tiếp tục giao phấn với nhau thì kết quả ở F3 sẽ thế nào về kiểu gen và kiểu hình?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

 
 

1. P: Aa x aa

2. F3: 1AA : 2Aa : 1aa

1 đỏ : 2 hồng : 1 trắng

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 9 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1