ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 4 trang 13 SGK Sinh học 9

Giải bài 4 tr 13 sách GK Sinh lớp 9

Khi cho cây cà chua quả đỏ thuần chủng lai phân tích thì ta được:

a) Toàn quả vàng

b) Toàn quả đỏ

c) Tỉ lệ 1 quả đỏ : 1 quả vàng

d) Tỉ lệ 3 quả đỏ : 1 quả vàng

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 4

 
 

Cây cà chua quả đỏ thuần chủng có kiểu gen AA

P: AA x aa
 Quả đỏ  Quả vàng
Gp: A        a
F1: Aa (100%) Quả đỏ
⇒ chọn B

 

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 13 SGK Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1