ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 22 trang 15 SBT Sinh học 9

Giải bài 22 tr 15 sách BT Sinh lớp 9

Cho giao phấn giữa cây hoa đỏ thuần chủng với cây hoa trắng được F1 hoa đỏ, cho F1 tự thụ phấn thì kiểu hình ở cây F2 là 3 hoa đỏ: 1 hoa trắng. Cách lai nào sau đây không xác định được kiểu gen của cây hoa đỏ F2?

A. Lai phân tích cây hoa đỏ F2.

B. Lai cây hoa đỏ F2 với cây F1

C. Cho cây hoa đỏ tự thụ phấn

D. Lai hoa đỏ F2 với cây hoa đỏ ở P.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 22

 
 

Cây hoa đỏ P thuần chủng khi lai với cây đỏ ở F2 thì đều cho ra cây đỏ nên không thể xác định kiểu gen.

⇒ Đáp án: D

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 22 trang 15 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1