ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 5 trang 7 SBT Sinh học 9

Giải bài 5 tr 7 sách BT Sinh lớp 9

Ở một loài, gen A quy định lông đen trội hoàn toàn so với gen a quy định lông trắng; gen B quy định lông xoăn trội hoàn toàn so với gen b quy định lông thẳng. Các gen này phân li độc lập với nhaụ và đều nằm trên NST thường.

Cho nòi lông đen, xoăn thuần chủng lai với nòi lông trắng, thẳng được F1. Cho F1 lai phân tích thì kết quả về kiểu gen và kiểu hình của phép lai sẽ thế nào?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

 
 

P: Lông đen, xoăn x Lông trắng, thẳng

      AABB                    aabb

Gp: AB                          ab

F1: AaBb - lông đen, xoăn

Pa: AaBb x aabb

Gpa: AB, Ab, aB, ab  ab

Fa: 1 AaBb : 1 Aabb : 1 aaBb : 1 aabb 

1 đen, xoăn : 1 đen, thẳng : 1 trắng, xoăn : 1 trắng, thẳng.

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 7 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1