ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 3 trang 9 SBT Sinh học 9

Giải bài 3 tr 9 sách BT Sinh lớp 9

Người ta đã tiến hành một số phép lai và thu được những kết quả sau :

1. P: Gà lông đen  x  Gà lông đốm → F1: 50,1% lông đen : 49,9% lông đốm.

2. P: Gà lông trắng  x  Gà lông đốm → F1: 49,8% lông trắng : 50,2% lông đốm.

Biện luận và viết sơ đồ lai từng trường hợp nói trên. Cho biết màu lông do 1 gen quy định, lông trắng do gen lặn quy định.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

 
 

Cả hai phép lai đều thuộc quy luật lai một cặp tính trạng và yếu tố trội không hoàn toàn nên kiểu hình P ở 2 phép lai là:

1. P: AAx Aa

2. P: aa x Aa     

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 9 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1