ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1 trang 8 SBT Sinh học 9

Giải bài 1 tr 8 sách BT Sinh lớp 9

Sau đây là kết quả của một số phép lai ở ruồi giấm.

a) P: Cái mắt nâu x đực mắt đỏ thảm → F1 : 100% mắt đỏ thẫm

b) P: Cái mắt đỏ thẫm x đực mắt nâu → F1 : 100% mắt đỏ thẫm

1. Xác định kiểu gen của P của 2 cặp lai trên.

2. Cho F1 của phép lai a tiếp tục giao phối với nhau thì kết quả ở F2 như thế nào? Cho biết màu mắt do 1 gen quy định.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

 
 

Quy ước: N - mắt đỏ thẫm ; n - mắt nâu

1. a) P : nn x NN ;   

b) P : NN x nn.

2. 3 mắt đỏ thẫm : 1 mắt nâu

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 8 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1