RANDOM
VIDEO

Bài tập 2 trang 59 SGK Sinh học 9

Giải bài 2 tr 59 sách GK Sinh lớp 9

NTBS được biểu hiện trong mới quan hệ ở sơ đồ dưới đây như thế nào?

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 2

 
 
 • Gen (một đoạn ADN) → mARN → Prôtêin 
 • Nguyên tắc bổ sung được biểu hiện trong mối quan hệ:
  • Gen (ADN) → ARN: A-U, T-A, G-X, X-G
  • ARN → prôtêin: A-U, G-X

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 59 SGK Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)