YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 59 SGK Sinh học 9

Giải bài 2 tr 59 sách GK Sinh lớp 9

NTBS được biểu hiện trong mới quan hệ ở sơ đồ dưới đây như thế nào?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

  • Gen (một đoạn ADN) → mARN → Prôtêin 
  • Nguyên tắc bổ sung được biểu hiện trong mối quan hệ:
    • Gen (ADN) → ARN: A-U, T-A, G-X, X-G
    • ARN → prôtêin: A-U, G-X

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 59 SGK Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON