ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 39 trang 46 SBT Sinh học 9

Giải bài 39 tr 46 sách BT Sinh lớp 9

Gen và prôtêin phải có mối quan hệ với nhau qua một dạng cấu trúc trung gian là

A. tARN.                                              B. mARN.

C. rARN.                                              D. enzim.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 39

 
 
  • Gen và prôtêin phải có mối quan hệ với nhau qua một dạng cấu trúc trung gian là mARN.

⇒ Đáp án: B 

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 39 trang 46 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1