ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 42 trang 46 SBT Sinh học 9

Giải bài 42 tr 46 sách BT Sinh lớp 9

Một axit amin trong phân tử prôtêin được mã hoá trên gen dưới dạng 

A. mã bộ một.                                            B. mã bộ hai.

C. mã bộ ba.                                              D. mã bô bốn.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 42

 
 
  • Một axit amin trong phân tử prôtêin được mã hoá trên gen dưới dạng: mã bộ ba.   

⇒ Đáp án: C 

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 42 trang 46 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1