YOMEDIA
NONE

Sinh học 9 Bài 19: Mối quan hệ giữa gen và tính trạng


Trong bài học này các em được tìm hiểu về các mối quan hệ trong nhân tế bào để biểu hiện thành tính trạng của cơ thể. Mối quan hệ từ gen đến tính trạng thông qua mối quan hệ trung gian giữa ARN và prôtêin là quá trình dịch mã tạo chuỗi axit amin nguyên liệu cho quá trình hình thành protein biểu hiênh tính trạng.

ADSENSE
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Mối quan hệ giữa ARN và prôtêin

 • mARN là dạng trung gian trong mối quan hệ giữa gen và prôtêin.
 • mARN có vai trò truyền đạt thông tin về cấu trúc của prôtêin sắp được tổng hợp từ nhân ra tế bào chất.
 • Sự hình thành chuỗi aa:
  • mARN rời khỏi nhân ra tế bào chất để tổng hợp chuỗi aa.
  • Các tARN một đầu gắn với 1 aa, đầu kia mang bộ 3 đối mã vào ribôxôm khớp với mARN theo nguyên tắc bổ sung A – U; G – X.
  • Khi ribôxôm dịch 1 nấc trên mARN (mỗi nấc ứng với 3 nuclêôtit) thì 1 aa được lắp ghép vào chuỗi aa.
  • Khi ribôxôm dịch chuyển hết chiều dài của mARN thì chuỗi aa được tổng hợp xong.

Sự hình thành chuỗi axit amin

Sự hình thành chuỗi axit amin

 • Nguyên tắc hình thành chuỗi aa:
  • Dựa trên khuôn mẫu mARN và theo nguyên tắc bổ sung A – U; G – X đồng thời cứ 3 nuclêôtit  ứng với 1 aa.
  • Trình tự nuclêôtit trên mARN quy định trình tự các aa trên prôtêin.

1.2. Mối quan hệ giữa gen và tính trạng

Gen (một đoạn ADN) → mARN → Prôtêin →Tính trạng

 • Mối liên hệ:
  • Gen là khuôn mẫu để tổng hợp mARN.
  • mARN là khuôn mẫu để tổng hợp chuỗi aa cấu tạo nên prôtêin.
  • Prôtêin biểu hiện thành tính trạng cơ thể.

Mối liên hệ giữa gen và tính trạng

 • Bản chất mối liên hệ gen → tính trạng:
  • Trình tự các nuclêôtit trong  ADN (gen) quy định trình tự các nuclêôtit trong mARN qua đó quy định trình tự các aa cấu tạo prôtêin. Prôtêin tham gia cấu tạo, hoạt động sinh lí của tế bào và biểu hiện thành tính trạng.

Mối quan hệ giữa gen và biểu hiện tính trạng

2. Luyện tập Bài 19 Sinh học 9

Sau khi học xong bài này các em cần:

 • Hiểu mối quan hệ giữa ARN và protein.
 • Nêu được mối quan hệ giữa gen và tính trạng thông qua sơ đồ: Gen → mARN → Protein → Tính trạng. 

2.1. Trắc nghiệm

Các em có thể hệ thống lại nội dung kiến thức đã học được thông qua bài kiểm tra Trắc nghiệm Sinh học 9 Bài 19 cực hay có đáp án và lời giải chi tiết. 

Câu 4- 10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

2.2. Bài tập SGK và Nâng cao 

Các em có thể xem thêm phần hướng dẫn Giải bài tập Sinh học 9 Bài 19 để giúp các em nắm vững bài học và các phương pháp giải bài tập.

Bài tập 1 trang 59 SGK Sinh học 9

Bài tập 2 trang 59 SGK Sinh học 9

Bài tập 3 trang 59 SGK Sinh học 9

Bài tập 39 trang 46 SBT Sinh học 9

Bài tập 40 trang 46 SBT Sinh học 9

Bài tập 41 trang 46 SBT Sinh học 9

Bài tập 42 trang 46 SBT Sinh học 9

Bài tập 43 trang 47 SBT Sinh học 9

Bài tập 44 trang 47 SBT Sinh học 9

3. Hỏi đáp Bài 19 Chương 3 Sinh học 9

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Sinh học HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

ZUNIA9
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF