ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 41 trang 46 SBT Sinh học 9

Giải bài 41 tr 46 sách BT Sinh lớp 9

Sự tạo thành chuỗi axit amin dựa trên khuôn mẫu của mARN và diễn ra theo nguyên tắc bổ sung, trong đó

A. U liên kết với G, A liên kết với X.

B. A liên kết với T, G liên kết với X.

C. A liên kết với X, G liên kết với T.

D. A liên kết với U, G liên kết với X.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 41

 
 
 • Sự tạo thành chuỗi axit amin dựa trên khuôn mẫu của mARN và diễn ra theo nguyên tắc bổ sung, trong đó A liên kết với U, G liên kết với X.

⇒ Đáp án: D 

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 41 trang 46 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Tra xanh

  Một gen có 1140 liên kết hiđrô số nuclêôtit loại A của gen là 120 nu

  a, Tính số lượng các loại nuclêôtit còn lại của Gen

  b. Tính số lượng nuclêôtit của gen

  c. Tính chiều dài của gen

  Mình đang cần gấp các bạn giúp mình với

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Nguyễn Thủy

  Hai phân tử mARN {a và b} ở vi khuẩn đều có slg Nu bằng nhau. Thành phần các loại Nu của mỗi ptử mARN như sau:

  mARN A% X% G% U%
  a 17 28 32 23
  b 27 13 27 33

  a} Hãy xác định TL % từng loại Nu trên 2 mạch đơn của gen a và gen b đã tổng hợp ra các phân tử mARN trên.

  b} Nếu phân tử mARN b có 405 Nu loại A thì slg từng loại Nu của gen a là bao nhiêu?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phan Quân

  Bài 4: Một gen có 240 chu kì xoắn, tổng số Nu loại T với một loại Nu khác bằng 2000 Nu. Mạch 1 của gen có A = 20%, X = 25% tổng số Nu của mạch. Gen phiêm mã cần môi trường cung cấp 2400 Nu loại G, 1560 Nu loại T.

  a, Tính tổng số Nu trên mỗi mạch caue gen.

  b, Tổng số Nu cos trong các chuỗi polinucleotit đc tạo thành sau phiên mã là bao nhiêu?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Anh

  hãy viết cơ chế xác định giới tính ở châu chấu và giải thích

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1