ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 43 trang 47 SBT Sinh học 9

Giải bài 43 tr 47 sách BT Sinh lớp 9

Một đoạn mARN có trinh tự các nuclêôtit:

                U X G X X U U A U X A U G G U

Khi tổng hợp chuỗi axit amin thì cần môi trường tế bào cung cấp bao nhiêu axit amin?

A. 3 axit amin.                                          B. 4 axit amin.

C. 5 axit amin.                                          D. 6 axit amin.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 43

 
 
  • mARN có 5 bộ ba môi trường tế bào cung cấp 3 axit amin.  

⇒ Đáp án: C 

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 43 trang 47 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1