YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1 trang 59 SGK Sinh học 9

Giải bài 1 tr 59 sách GK Sinh lớp 9

Nêu mối quan hệ giữa gen và ARN, giữa ARN và prôtêin.

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 1

Giữa ARN và gen, giữa gen và prôtêin có mối quan hệ với nhau: ADN là khuôn mẫu tổng hợp ARN, ARN là khuôn mẫu để tổng hợp chuỗi axit amin cấu thành nên prôtêin của cơ thể. Prôtêin trực tiếp biểu hiện thành tính trạng của cơ thể.

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 59 SGK Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON