ON
YOMEDIA
VIDEO

Xác định bộ NST và số đợt phân bào biết tổng NST đơn của tế bào B gấp 8 lần NST của 1 tế bào lưỡng bội

hợp tử của 1 loài nguyên phân cho 2 tế bào con A và B. Tế bào A nguyên phân 1 số đợt cho các tế bào con, số tế bào con này bằng số NST đơn trong bộ SNT đơn bội của loài. Tế bào B nguyên phân 1 số lần cho 1 số tế bào con với tổng số NST đơn gấp 8 lần số SNT đơn của 1 TB lưỡng bội của loài. Tổng số NST ở trạng thái chưa tự nhân đôi của tất cả các TB dc hình thành là 768.

a, xác định bộ NST lưỡng bội của loài

b, xác định số đợt phân bào liên tiếp của tế bào A và B

 

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Gọi số lần nguyên phân của 2 tb là a,b 

  Ta có 2^a=n

  2^b*2n=8*2n=> 2^b=8=> b=3

  Theo đề 2^a*2n + 2^b*2n= 768(1)

  => 2n2+ 16n=768 => n=16=> 2n=32

  b) b=3 thay vào (1) => a=4

    bởi Nguyễn Trọng Khang 11/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1