ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 3 trang 101 SGK Sinh học 7

Giải bài 3 tr 101 sách GK Sinh lớp 7

Lấy ví dụ để nêu lên tầm quan trọng của động vật không xương sống đối với con người.

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 3

 
 

Tầm quan trọng của động vật không xương sống đối với con người là:

  • Làm thực phẩm: Tôm, cua, mực, vẹm.
  • Có giá trị xuất khẩu: tôm, mực.
  • Có giá trị dinh dưỡng, chữa bệnh: Ong, mật ong

- Tuy nhiên, cũng có một số động vật không xương sống gây hại cho cây trồng (ốc sên, nhện đỏ, sâu hại ...) và một số gây hại cho người và động vật (sán dây, giun đũa, chấy ...).

-- Mod Sinh Học 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 101 SGK Sinh học 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1