Sinh Học 7 Chương 5: Ngành Chân Khớp

 • Bài 22: Tôm sông

  Bài 22: Tôm sông
  Tôm sông là đại diện điển hình của lớp giáp xác. Chúng có cấu tạo ngoài, sinh sản và tập tính tiêu biểu cho Giáp xác nói riêng, Chân khớp nói chung. Nội dung bài giảng hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu về Cấu tạo ngoài và di chuyển, dinh dưỡng của Tôm sông.

  5 trắc nghiệm 99 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 23: Thực hành Mổ và quan sát tôm sông

  Bài 23: Thực hành Mổ và quan sát tôm sông
  Thực hành Mổ và quan sát tôm sông là bài giảng nền tảng, cung cấp cho học sinh những kiến thức, kĩ năng tiến hành thực nghiệm từ đó khắc sâu thêm kiến thức về cấu tạo tôm, thao tác mổ tôm.

  2 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 24: Đa dạng và vai trò của lớp Giáp xác

  Bài 24: Đa dạng và vai trò của lớp Giáp xác
  Lớp giáp xác có khoảng 20 nghìn loài, sống ở hầu hết các ao, hồ, sông, biển. Một số ở trên cạn và một số nhỏ sống kí sinh.

  5 trắc nghiệm 43 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 25: Nhện và sự đa dạng của lớp hình nhện

  Bài 25: Nhện và sự đa dạng của lớp hình nhện
  Lớp hình nhện đã biết khoảng 36 nghìn loài là các chân khớp ở cạn đầu tiên. Chúng thích sống ở nơi hang hốc, rậm rạp và hoạt động chủ yếu vào đêm. Nội dung bài học hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về Nhện và sự đa dạng của lớp hình nhện.

  5 trắc nghiệm 50 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 26: Châu chấu

  Bài 26: Châu chấu
  Lớp sâu bọ có số lượng loài lớn và có ý nghĩa trong ngành chân khớp. Bài học hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về đại diện là châu chấu.

  8 trắc nghiệm 69 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 27: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Sâu bọ

  Bài 27: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Sâu bọ
  Lớp sâu bọ có số loài phong phú nhất trong giới Động vật (khoảng gần một triệu loài) gấp 2-3 lần số loài của các loại động vật còn lại. Hằng năm con người lại phát hiện thêm nhiều loại mới. Sâu bọ phân bố khắp nơi trên Trái Đất. Hầu hết chúng có thể bay và trong quá trình phát triển có biến thái, cơ thể lột xác thay đổi hình dạng nhiều lần cho đến khi trưởng thành. Nội dung bài học hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về sự đa dạng và đặc điểm chung của lớp Sâu bọ.

  7 trắc nghiệm 118 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 28: Thực hành Xem băng hình về tập tính của sâu bọ

  Bài 28: Thực hành Xem băng hình về tập tính của sâu bọ
  Nội dung bài Thực hành Xem băng hình về tập tính của sâu bọ tìm hiểu quan sát một số tập tính của sâu bọ như: tìm kiếm, cất giữ thức ăn, chăm sóc và bảo vệ thế hệ sau, quan hệ bầy đàn … . 

  5 trắc nghiệm 4 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 29: Đặc điểm chung và vai trò của ngành Chân khớp

  Bài 29: Đặc điểm chung và vai trò của ngành Chân khớp
  Các đại diện của ngành chân khớp gặp ở khắp nơi trên hành tinh của chúng ta: dưới nước hay trên cạn, ở ao hồ, sông hay ở biển khơi, ở trong lòng đất hay trên không trung, ở sa mạc hay ở vùng cực. Chúng sống tự do hay kí sinh. Chân khớp tui rất đa dạng, nhưng chúng đều mang những đặc điểm chung nhất của toàn ngành.

  8 trắc nghiệm 79 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 30: Ôn tập phần I - Động vật không xương sống

  Bài 30: Ôn tập phần I - Động vật không xương sống
  Các bài học ở phần Động vật không xương sống đã giúp ta hiểu về cấu tạo, lối sống của các đại diện. Mặc dù rất đa dạng về cấu tạo và lối sống nhưng chúng vẫn mang các đặc điểm cho mỗi ngành, thích nghi cao với môi trường sống.

  15 trắc nghiệm 52 hỏi đáp

  Xem chi tiết