YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 101 SGK Sinh học 7

Giải bài 2 tr 101 sách GK Sinh lớp 7

Lấy ví dụ để chứng minh sự thích nghi của động vật không xương sống.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

STT (1) Tên động vật (2) Môi trường sống (3) Sự thích nghi
Kiểu dinh dưỡng (4) Kiểu di chuyển (5) Kiểu hô hấp (6)
1 Trùng roi xanh Ao, hồ Tự dưỡng và dị dưỡng Bằng roi Khuếch tán qua màng cơ thể
2 Trùng biến hình Ao, hồ Dị dưỡng Bằng chân giả Khuếch tán qua màng cơ thể
3 Trùng đế giày Nước bẩn (cống) Dị dưỡng Bằng lông bơi Khuếch tán qua màng cơ thể
4 Hải quỳ Đáy biển Dị dưỡng Sống cố định Khuếch tán qua da
5 Sứa Ở biển Dị dưỡng Bơi lội tự do Khuếch tán qua da
6 Thủy tức Ở nước ngọt Dị dưỡng Số cố định Khuếch tán qua da
7 Sán dây Kí sinh ở ruột người Dị dưỡng Di chuyển Hô hấp yếm khí
8 Giun đũa Kí sinh ở ruột người Dị dưỡng Bằng vận động cơ dọc, cơ thể Hô hấp yếm khí

-- Mod Sinh Học 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 101 SGK Sinh học 7 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON