ADMICRO
UREKA

Bài tập 1 trang 101 SGK Sinh học 7

Giải bài 1 tr 101 sách GK Sinh lớp 7

Lấy ví dụ về các đặc điểm của các đại diện để chứng minh sự đa dạng của động vật không xương sống.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

Sự đa dạng của động vật không xương sống được thể hiện qua các đặc điểm ở bảng sau:

Ngành động vật nguyên sinh Ngành Ruột khoang Các ngành giun Ngành Thân mềm Ngành Chân khớp
(1) (2) (3) (4) (5)

Trùng roi

- Có roi

- Có các hạt diệp lục

Hải quỳ

- Cơ thể hình trụ

- Nhiều tua miệng

- Thường có vách xương đá vôi

Sán dây

- Cơ thể dẹp

- Thường có hình lá hoặc kéo dài

Ốc sên

- Vỏ đá vôi xoắn ốc

- Có chân lẻ

Con tôm

- Có chân bơi, chân bò

- Thở bằng mang

Trùng biến hình

- Có chân giả

- Có nhiều không bào

- Luôn luôn thay đổi hình dạng

Sứa

- Cơ thể hình chuông

- Thùy miệng kéo dài

Giun đũa

- Cơ thể hình ống dài thuôn 2 đầu

- Tiết diện ngang tròn

Vẹm

- Hai mảnh vỏ đá vôi

- Có chân lẻ

Nhện

- Có 4 đôi chân

- Thở bằng phổi và ống khí

Trùng đề giày

- Có miệng và khe miệng

- Có nhiều lông bơi

Thủy tức

- Cơ thể hình trụ

- Có tua miệng

Giun đất

- Cơ thể phân đốt

- Có chân bên hoặc tiêu giảm

Mực

- Vỏ đá vôi tiêu giảm hoặc mất

- Cơ chân phát triển thành 8 hay 10 tua miệng

Bọ hung

- Có 3 đôi chân

- Thở bằng ống khí

- Có cánh

-- Mod Sinh Học 7 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 101 SGK Sinh học 7 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON