Nguyễn Thu Hà's Profile

Nguyễn Thu Hà

Nguyễn Thu Hà

09/03/2004

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (2)

 • Nguyễn Thu Hà đã đặt câu hỏi: Sinh học 7 Cách đây 10 tháng

  a)Ngành ruột khoang

  1.Cách xử lý khi bị ruột khoang tấn công

  b)Các ngành giun

  2.Đặc điểm thích nghi vs điều kiện và môi trường sống của mỗi đại diện

 • Nguyễn Thu Hà đã đặt câu hỏi: Công nghệ 7 Cách đây 10 tháng

  1.Vai trò và nhiệm vụ của trồng trọt, liên hệ vs thực tế nước taheart

  2.Cách bón phân và sử dụng các loại phân bón thông thườngdevil

  3.Các dạng biến thái ở sâu bọ và phương pháp hiệu quả để tiêu diệt sâu bọ gây hạicheeky

  help mecrying

   

Không có Điểm thưởng gần đây