ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 1 trang 88 SGK Sinh học 7

Giải bài 1 tr 88 sách GK Sinh lớp 7

Nêu ba đặc điểm giúp nhận dạng châu chấu nói riêng và sâu bọ nói chung?

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 1

 
 

Đặc điểm cấu tạo giúp ta nhận dạng châu chấu là:

  • Cơ thể:có 3 phần (đầu,, ngực, bụng)
  • Đầu: có một đôi râu
  • Ngực: có 3 đôi chân và hai đôi cánh.

 

-- Mod Sinh Học 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 88 SGK Sinh học 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1