ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 2 trang 88 SGK Sinh học 7

Giải bài 2 tr 88 sách GK Sinh lớp 7

Hô hấp ở châu chấu khác ở tôm như thế nào?

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 2

 
 

Hô hấp ở châu chấu khác với hô hấp ở tôm là: châu chấu hô hấp nhờ hệ thống ống khí, bắt đầu từ lỗ thở, sau đó phân nhánh nhiều lần đến các tế bào. Còn ở tôm sông thì lại hô hấp bằng mang.

 

-- Mod Sinh Học 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 88 SGK Sinh học 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1