YOMEDIA
NONE

Bài tập 4 trang 148 SGK Sinh 12

Giải bài 4 tr 148 sách GK Sinh lớp 12

Những đặc điểm thích nghi nào đã giúp con người có được khả năng tiến hoá văn hoá?

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 4

Đặc điểm thích nghi mà tiến hoá sinh học đem lại cho con người đầu tiên là dáng đi thẳng đứng, sau đó là bộ não phát triển. Chính bộ não phát triển đã đem lại cho con người khả năng tiến hoá văn hoá.

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 148 SGK Sinh 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON