ADMICRO
UREKA

Bài tập 3 trang 189 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Giải bài 3 tr 189 sách GK Sinh lớp 12 Nâng cao

Nhân tố sinh học và nhân tố xã hội tác động như thế nào đến sự phát sinh và phát triển của loài người? Tại sao nói nhân tố xã hội là quyết định?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Loài người (Homo sapiens) được phát sinh và hình thành dưới tác động của các nhân tố tự nhiên (nhân tố sinh học) và xã hội (nhân tố văn hóa)

* Các nhân tố sinh học. Các nhân tố sinh học đã đóng vai trò chủ đạo trong giai đoạn tiến hóa của người vượn hóa thạch (đi bằng hai chân, sống trên mặt đất..) cũng như của người cổ (bộ não phát triển, biết chế tạo và sử dụng công cụ lao động) là kết quả của quá trình tích lũy các biến dị di truyền (đột biến trong hệ gen và bộ NST) kết hợp với chọn lọc tự nhiên (những thay đổi trên vỏ Trái Đất, hoạt động của núi lửa, động đất, gia tăng nền phóng xạ, thay đổi lục địa...).

* Các nhân tố xã hội. Con người không chỉ là sản phẩm của tự nhiên mà còn là sản phẩm của xã hội. Từ giai đoạn con người sinh học được hình thành (đi thẳng đứng bằng hai chân, tay được giải phóng, bộ não phát triển, biết chế tạo và sử dụng công cụ lao động) chuyển sang giai đoạn con người xã hội (sống thành xã hội, có ngôn ngữ để giao tiếp, có đời sống văn hóa...), tuy các nhân tố chọn lọc tự nhiên vẫn còn có tác động nhưng các nhân tố xã hội (cải tiến công cụ lao động, phát triển lực lượng sản xuất, cải tạo quan hệ sản xuất, quan hệ xã hội...) đã trở thành những nhân tố quyết định của sự phát triển của con người và xã hội loài người.

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 189 SGK Sinh học 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF