ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 27 trang 115 SBT Sinh học 12

Giải bài 27 tr 115 sách BT Sinh lớp 12

Dạng vượn người hiện đại có nhiều đặc điểm giống người nhất là

A. đười ươi.                   B. tinh tinh.

C. gôrila.                       D. vượn.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 27

 
 
  • Dạng vượn người hiện đại có nhiều đặc điểm giống người nhất là tinh tinh.

Vậy đáp án đúng là: B

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 27 trang 115 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1