Tính tần số của A và a biết 0,3AA: 0,6Aa: 0,1aa

bởi minh vương 21/09/2018

Một quần thể giao phối có tỉ lệ các kiểu gen là 0,3AA: 0,6Aa: 0,1aa. Tần số tương đối của A và a lần lượt là:

A. 0,4 và 0,6                          B. 0,5 và 0,5                                           C. 0,6 và 0,4                                           D. 0,3 và 0,7

Câu trả lời (1)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan