YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2 trang 107 SGK Sinh học 12

Giải bài 2 tr 107 sách GK Sinh lớp 12

Hãy tìm một số bằng chứng ở mức độ sinh học phân tử đế chứng minh mọi sinh vật trên Trái Đất đều có chung một nguồn gốc.

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 2

 
 

Một số bằng chứng ở mức độ sinh học phân tử đế chứng minh mọi sinh vật trên Trái Đất đều có chung một nguồn gốc:

 • Mọi sinh vật đều có chung vật chất di truyền là ADN trừ 1 số loại virus, ADN của các loài đều được cấu tạo từ 4 loại Nu cơ bản, chúng đều có chức năng mang, truyền đạt thông tin di truyền.
 • Các loài sinh vật hiện nay đều có chung 1 bộ mã di truyền và có chung cơ chế phiên mã, dịch mã.
 • Tuy vậy, ADN ở các loài sinh vật có sự khác nhau bởi thành phần, số lượng, trình tự sắp xếp các Nu. Sự khác nhau này nhiều hay ít tùy thuộc vào mối quan hệ họ hàng giữa các loài.
 • Ở các loài sinh vật, protein đều được cấu trúc từ khoảng 20 loại aa khác nhau.

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 107 SGK Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Lan Ha

  A. phát triển không đầy đủ ở cơ thể trưởng thành.

  B. thay đổi cấu tạo phù hợp với chức năng mới (ví dụ, tay người chuyển sang cầm nắm, không còn làm nhiệm vụ vận chuyển cơ thể).

  C. thay đổi cấu tạo (như bàn chân chỉ còn 1 ngón ở loài ngựa)

  D. biến mất hoàn toàn (như vượn người hiện nay không có đuôi).

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Mai Đào

  A. hội tụ.

  B. vận động.

  C. kiên định.

  D. phân li

  Theo dõi (0) 2 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1