YOMEDIA
NONE

Có bao nhiêu nhận xét đúng để chứng minh ti thể và lạp thể có nguồn gốc vi khuẩn, cộng sinh vào tế bào nhân thực?

1. Vi khuẩn có hệ gen vòng đơn, tương tự như hệ gen của ti thể và lục lạp.

2. Lục lạp có cấu trúc màng đơn như cấu trúc màng tế bào của vi khuẩn.

3. Ti thể được xem như một vi khuẩn tự dưỡng cộng sinh với trong tế bào nhân thực.

4. Lạp thể được xem như vi khuẩn dị dưỡng cộng sinh với tế bào nhân thực.

5. Ti thể sinh sản bằng hình thức trực khuẩn như vi khuẩn.

6. Riboxom của lạp thể là loại 80S như của vi khuẩn.

Theo dõi Vi phạm
ATNETWORK

Trả lời (1)

 • Chọn các nhận xét (1), (5).

  1. Đúng.

  2. Sai, lục lạp và ti thể có cấu trúc màng kép và có 2 lớp màng giống như màng tế bào vi khuẩn.

  3. Sai, ti thể được xem như một vi khuẩn dị dưỡng cộng sinh với tế bào nhân thực.

  4. Sai, lạp thể được xem như một vi khuẩn tự dưỡng cộng sinh với tế bào nhân thực.

  5. Đúng.

  6. Sai, Riboxom của ti thể, lạp thể và vi khuẩn là loại 70S, của sinh vật nhân thực là 80S.

  Các bằng chứng để chứng minh ti thể và lạp thể có nguồn gốc từ vi khuẩn:

  - Có hệ gen vòng đơn và các plasmit.

  - Có khả năng sinh sản như vi khuẩn, bằng hình thức trực khuẩn.

  - Riboxom loại 70S.

  - Ti thể được xem như là một vi khuẩn dị dưỡng, sử dụng đường được tế bào hấp thụ, trải qua các quá trình để hình thành ra năng lượng.

  - Lạp thể được xem như một vi khuẩn tự dưỡng, sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời, để chuyển hóa thành năng lượng liên kết cao năng trong các hợp chất hữu cơ.

    bởi Trần Thị Trang 21/02/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON