YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3 trang 80 SGK Sinh học 11

Giải bài 3 tr 80 sách GK Sinh lớp 11

Đánh dấu x vào ô trống cho ý trả lời đúng về nhóm động vật không có sự pha trộn giữa máu giàu O2 và máu giàu CO2 ở tim.

A. Cá xương, chim, thú 

B. Lưỡng cư, thú 

C. Bò sát (trừ cá sấu), chim, thú 

D. Lưỡng cư, bò sát, chim

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 3

Nhóm động vật không có sự pha trộn giữa máu giàu O2 và máu giàu CO2 ở tim là cá xương, chim, thú

⇒ Đáp án A

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 80 SGK Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON