ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 4 trang 138 SGK Sinh học 11

Giải bài 4 tr 138 sách GK Sinh lớp 11

Những nét hoa văn trên gỗ cây xuất xứ từ đâu?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Những nét hoa văn trên gỗ có xuât xứ từ sinh trưởng thứ cấp.

 

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 138 SGK Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Thanh Thanh

  a. Là quá trình biến đổi về chất lượng các cấu trúc và chức năng sinh hóa của tế bào làm cây ra hoa, kết quả, tạo hạt

  b. Là quá trình tăng lên về số lượng tế bào

  c. Là quá trình tăng lên về khối lượng tế bào

  d. Là quá trình cây phân chia lớn lên

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  hi hi

  a. Làm tăng kích thước chiều dài của cây

  b. Diễn ra hoạt động của tầng sinh bần

  c. Diễn ra cả ở cây một lá mầm và cây hai lá mầm

  d. Diễn ra hoạt động của mô phân sinh đỉnh

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hữu Trí

  a. mô phân sinh đỉnh

  b. mô phân sinh bên

  c. tùy từng loài

  d. ngẫu nhiên

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tấn Vũ

  a. Làm tăng kích thước chiều ngang của cây.

  b. Diễn ra hoạt động của tầng sinh bần.

  c. Diễn ra cả ở cây một lá mầm và cây hai lá mầm.

  d. Diễn ra hoạt động của mô phân sinh bên.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lê Tín

  a. Cây Một lá mầm và cây Hai lá mầm đều có sinh trưởng thứ cấp và sinh trưởng sơ cấp

  b. Ngọn cây Một lá mầm có sinh trưởng thứ cấp, thân cây Hai lá mầm có sinh trưởng sơ cấp

  c. Sinh trưởng sơ cấp gặp ở cây Một lá mầm và phần thân non của cây hai lá mầm

  d. Cây Một lá mầm có sinh trưởng thứ cấp còn cây Hai lá mầm có sinh trưởng sơ cấp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Cam Ngan

  a. Gỗ nằm phía ngoài còn mạch rây nằm trong tầng sinh mạch

  b. Gỗ và mạch rây nằm trong tầng sinh mạch

  c. Gỗ nằm phía trong còn mạch rây nằm phía ngoài tầng sinh mạch

  d. Gỗ và mạch rây nằm phía ngoài tầng sinh mạch

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1