YOMEDIA
UREKA

Bài tập 17 trang 78 SBT Sinh học 11

Giải bài 17 tr 78 sách BT Sinh lớp 11

Thực vật Một lá mầm sống lâu năm nhưng chỉ ra hoa một lần là

A. Tre                                         B. Lúa

C. Cau                                        D. Dừa

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 17

  • Thực vật Một lá mầm sống lâu năm nhưng chỉ ra hoa một lần là tre.

⇒ Đáp án: A

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 17 trang 78 SBT Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON