YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 138 SGK Sinh học 11

Giải bài 2 tr 138 sách GK Sinh lớp 11

Sinh trưởng sơ cấp ở thực vật là gì?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Sinh trưởng sơ cấp là sinh trưởng của thân và rễ theo chiều dài do hoạt động của mô phân sinh đỉnh.

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 138 SGK Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
 • thu trang

  Cho các nhận định sau:

  ⦁ sinh trưởng thứ cấp làm tăng bề dày(đường kính)  của cây do hoạt động của mô phân sinh bên ( tầng phát sinh)  gây nên,  còn sinh trưởng  sơ cấp làm tăng chiều dài của cây do mô phân sinh đỉnh thân  và mô phân sinh đỉnh rễ phân chia tạo nên

  ⦁ sinh trưởng thứ cấp làm tăng chiều dài của cây do hoạt động của mô phân sinh đỉnh (tầng phát sinh)  gây nên, còn sinh trưởng sơ cấp  làm tăng bề dày của cây do mô phân sinh đỉnh thân và mô phân sinh đỉnh rễ phân chia tạo nên

  ⦁ sinh trưởng thứ cấp làm tăng bề dày của cây do hoạt động của mô phân sinh đỉnh gây nên,  còn sinh trưởng sơ cấp làm tăng chiều dài của cây do mô phân sinh đỉnh thân và mô phân sinh đỉnh rễ phân chia tạo nên

  ⦁ Sinh trưởng thứ cấp làm tăng bề dày của cây do hoạt động của mô phân sinh đỉnh gây nên,  còn sinh trưởng sơ cấp làm tăng chiều dài của cây do mô phân sinh bên phân chia tạo nên

  ⦁ sinh trưởng sơ cấp ở thân non và sinh trưởng thứ cấp ở thân trưởng thành

  ⦁ sinh trưởng sơ cấp xảy ra ở thực vật Một và Mai lá mầm,  sinh trưởng thứ cấp xảy ra chủ yếu ở thực vật Hai lá mầm

  A. (2), (3) và (4)

  B. (1), (2) và (4)

  C. (3), (4) và (6)

  D. (1), (5) và (6)

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trieu Tien

  Xét  các đặc điểm sau:

  ⦁ làm tăng kích thước chiều ngang của cây

  ⦁ diễn ra chủ yếu ở cây Một lá mầm và hạn chế ở cây Hai lá mầm

  ⦁ diễn ra hoạt động của tầng sinh mạch

  ⦁ diễn ra hoạt động của tầng sinh bần (vỏ)

  ⦁ chỉ làm tăng chiều dài của dây

  A. (1) và (4)        

  B. (2) và (5)

  C. (1), (3) và (5)        

  D. (2), (3) và (5)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Văn Duyệt

  A.  làm tăng kích thước chiều dài của cây

  B. diễn ra hoạt động của tầng sinh bần

  C. diễn ra cả ở cây Một lá mầm và cây Hai lá mầm

  D. diễn ra hoạt động của mô phân sinh đỉnh

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thành Tính

  A. tầng sinh bần.                 B. mạch rây sơ cấp.           C. tầng sinh mạch.              D. mạch rây thứ cấp.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Quang Thanh Tú

  a. Quá trình tăng lên về số lượng tế bào

  b. Quá trình tăng lên về khối lượng tế bào

  c. Sự nguyên phân của các tế bào mô phân sinh

  d. Sự giảm phân của các tế bào mô phân sinh

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hồng Tiến

  a. nhóm các tế bào thực vật chưa phân hoá

  b. duy trì được khả năng nguyên phân trong suốt đời sống của cây

  c. có khả năng sinh trưởng và phát triển

  d. Cả A và B

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON