YOMEDIA

Bài tập 2 trang 138 SGK Sinh học 11

Giải bài 2 tr 138 sách GK Sinh lớp 11

Sinh trưởng sơ cấp ở thực vật là gì?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Sinh trưởng sơ cấp là sinh trưởng của thân và rễ theo chiều dài do hoạt động của mô phân sinh đỉnh.

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 138 SGK Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
 • Lan Anh

  Kể tên một số loài cây sinh sản bằng rễ, thân, lá, hạt và điền vào bảng sau:

  STT Các hình thức sinh sản Ví dụ

  1

  Sinh sản bằng rễ

  2

  Sinh sản bằng củ

  3

  Sinh sản bằng thân

  4

  Sinh sản bằng lá

  5

  Sinh sản bằng hạt
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Khánh Linh

  -Các nhân tố vô sinh là: ???

  -Các nhân tố hữu sinh là: ???

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA