ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2 trang 138 SGK Sinh học 11

Giải bài 2 tr 138 sách GK Sinh lớp 11

Sinh trưởng sơ cấp ở thực vật là gì?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Sinh trưởng sơ cấp là sinh trưởng của thân và rễ theo chiều dài do hoạt động của mô phân sinh đỉnh.

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 138 SGK Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • thi trang

  A. Cây cau, mía, tre,... không có mô phân sinh bên, cây thân gồ thì có mô phân sinh bên.

  B. Mô phân sinh của cây cau, mía, tre,..., chi hoạt động đến một giai đoạn nhất định thì dừng lại.

  C. Cây thân gỗ có chu kì sống dài nên kích thước gốc càng ngày càng lớn.

  D. Cây cau, mía, tre,... có giai đoạn ngừng sinh trưởng còn cây thân gỗ thì không.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  hồng trang

  A. Hình thành tầng sinh mạch, gỗ sơ cấp, mạch rây thứ cấp.

  B. Hình thành biểu bì, tầng sinh mạch, gỗ sơ cấp, mạch rây sơ cấp.

  C. Hình thành tầng biểu bì, tầng sinh mạch, gỗ sơ cấp, mạch rây thứ cấp.

  D. Hình thành gỗ sơ cấp, tầng sinh bần, mạch rây thứ cấp, gỗ lõi, gỗ dác.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu trang

  A. Sự tăng trưởng bề ngang của cây do mô phân sinh bên của cây thân thảo hoạt động tạo ra.

  B. Sự tăng trưởng bề ngang của cây do mô phân sinh bên của cây thân gỗ hoạt động tạo ra.

  C. Sự tăng trưởng bề ngang của cây một lá mầm do mô phân sinh bên của cây hoạt động tạo ra.

  D. Sự tăng trưởng bề ngang của cây do mô phân sinh lóng của cây hoạt động tạo ra.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Huong Hoa Hồng
  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1