YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2 trang 130 SGK Sinh học 11 NC

Giải bài 2 tr 130 sách GK Sinh lớp 11 NC

Hãy nêu các đặc điểm của sinh trưởng sơ cấp và thứ cấp? 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

Các đặc điểm của sinh trưởng sơ cấp và thứ cấp

 • Đặc điểm của sinh trưởng sơ cấp
  • Sinh trưởng sơ cấp là hình thức sinh trưởng của mô phân sinh làm cho cây lớn và cao lên.
  • Phần lớn cây Một lá mầm có sinh trưởng sơ cấp, các bó mạch xếp lộn xộn.
  • Vì vậy, thân thường có kích thước bé, thời gian sống ngắn. Sinh trưởng sơ cấp cũng có ở phần thân non như ngọn cây của cây Hai lá mầm.
 • Đặc điểm của sinh trưởng thứ cấp
  • Sinh trưởng thứ cấp là hình thức sinh trưởng làm cho cây to, lớn lên do sự phân chia tế bào của tầng sinh vỏ (phía ngoài cho tế bào vỏ, phía trong cho thịt vỏ) và tầng sinh trụ.
  • Tầng sinh trụ nằm giữa mạch gỗ bên trong và mạch rây bên ngoài.
  • Cây lớn lên về chiều ngang, thân to và sống lâu năm. Phần lớn cây Hai lá mầm sinh trưởng thứ cấp. 

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 130 SGK Sinh học 11 NC HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON