YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 11 trang 77 SBT Sinh học 11

Giải bài 11 tr 77 sách BT Sinh lớp 11

 Thực vật Một lá mầm có các

A. Mô phân sinh đỉnh và lóng

B. Mô phân sinh lóng và bên

C. Mô phân sinh định và bên

D. Mô phân sinh đỉnh thân và đỉnh rễ.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 11

  • Thực vật Một lá mầm có các mô phân sinh đỉnh và lóng.

⇒ Đáp án: A

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11 trang 77 SBT Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON