YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 75 SBT Sinh học 11

Giải bài 1 tr 75 sách BT Sinh lớp 11

Ở thực vật Hai lá mầm, thân và rễ dài ra là nhờ hoạt động của

A. mô phân sinh đỉnh.

B. mô phân sinh bên.

C. mô phân sinh lóng.

D. mô phân sinh cành.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

  • Ở thực vật Hai lá mầm, thân và rễ dài ra là nhờ hoạt động của  mô phân sinh đỉnh.

⇒ Đáp án: A 

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 75 SBT Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON