YOMEDIA
NONE

Bài tập 12 trang 77 SBT Sinh học 11

Giải bài 12 tr 77 sách BT Sinh lớp 11

Có thể xác định tuổi của cây thân gỗ dựa vào

A. Vòng năm

B. Tầng sinh mạch

C. Tầng sinh vỏ

D. Các tia gỗ

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 12

  • Có thể xác định tuổi của cây thân gỗ dựa vào vòng năm.

⇒ Đáp án: A

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 12 trang 77 SBT Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON