YOMEDIA
UREKA

Bài tập 16 trang 77 SBT Sinh học 11

Giải bài 16 tr 77 sách BT Sinh lớp 11

Loại mô phân sinh không có ở cây phượng là

A. Mô phân sinh đỉnh rễ

B. Mô phân sinh bên

C. Mô phân sinh lóng

D. Mô phân sinh đỉnh thân

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 16

  • Loại mô phân sinh không có ở cây phượng là Mô phân sinh lóng.

⇒ Đáp án: C

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 16 trang 77 SBT Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON