YOMEDIA
UREKA

Bài tập 14 trang 77 SBT Sinh học 11

Giải bài 14 tr 77 sách BT Sinh lớp 11

Loại mô phân sinh chỉ có ở cây Hai lá mầm là

A. Mô phân sinh bên

B. Mô phân sinh đỉnh thân

C. Mô phân sinh đỉnh rễ

D. Mô phân sinh lóng

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 14

  • Loại mô phân sinh chỉ có ở cây Hai lá mầm là mô phân sinh bên.

⇒ Đáp án: A

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 14 trang 77 SBT Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON