ON
ADMICRO

Hỏi đáp về Sinh trưởng ở thực vật - Sinh học 11

VDO.AI

Danh sách hỏi đáp (145 câu):

 • Thành Tính Cách đây 2 tháng

  A. tầng sinh bần.                 B. mạch rây sơ cấp.           C. tầng sinh mạch.              D. mạch rây thứ cấp.

  02/03/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   
  Nguyễn Quang Thanh Tú Cách đây 2 tháng

  a. Quá trình tăng lên về số lượng tế bào

  b. Quá trình tăng lên về khối lượng tế bào

  c. Sự nguyên phân của các tế bào mô phân sinh

  d. Sự giảm phân của các tế bào mô phân sinh

  21/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Hồng Tiến Cách đây 2 tháng

  a. nhóm các tế bào thực vật chưa phân hoá

  b. duy trì được khả năng nguyên phân trong suốt đời sống của cây

  c. có khả năng sinh trưởng và phát triển

  d. Cả A và B

  22/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hoang Vu Cách đây 2 tháng

  1. Đỉnh rễ 4. Chồi đỉnh

  2. Thân 5. Hoa

  3. Chồi nách 6. Lá

  a. (1), (2) và (3)

  b. (2), (3) và (4)

  c. (3), (4) và (5)

  d. (2), (5) và (6)

  21/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trung Phung Cách đây 2 tháng

  a. Làm tăng kích thước chiều ngang của cây

  b. Diễn ra hoạt động của tầng sinh bần

  c. Diễn ra cả ở cây một lá mầm và cây hai lá mầm

  d. Diễn ra hoạt động của mô phân sinh bên

  21/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tuyet Anh Cách đây 2 tháng

  a. Cây Một lá mầm và cây Hai lá mầm đều có sinh trưởng thứ cấp và sinh trưởng sơ cấp

  b. Ngọn cây Một lá mầm có sinh trưởng thứ cấp, thân cây Hai lá mầm có sinh trưởng sơ cấp.

  c. Sinh trưởng sơ cấp gặp ở cây Một lá mầm và phần thân non của cây hai lá mầm.

  d. Cây Một lá mầm có sinh trưởng thứ cấp còn cây Hai lá mầm có sinh trưởng sơ cấp.

  22/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Thánh Tông Cách đây 2 tháng

  1. Đỉnh rễ 4. Chồi đỉnh

  2. Thân 5. Hoa

  3. Chồi nách 6. Lá

  a. (1), (2) và (3)

  b. (2), (3) và (4)

  c. (3), (4) và (5)

  d. (2), (5) và (6)

  21/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bi do Cách đây 2 tháng

  a. mô phân sinh bên và mô phân sinh lóng có ở thân cây Một lá mầm

  b. mô phân sinh bên có ở thân cây Một lá mầm, còn mô phân sinh lóng có ở thân cây Hai lá mầm

  c. mô phân sinh bên có ở thân cây Hai lá mầm, còn mô phân sinh lóng có ở thân cây Một lá mầm

  d. mô phân sinh bên và mô phân sinh lóng có ở thân cây Hai lá mầm

  22/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Dell dell Cách đây 2 tháng

  a. mô phân sinh đỉnh ngọn → mô phân sinh bên →  mô phân sinh đỉnh rễ

  b. mô phân sinh đỉnh ngọn → mô phân sinh bên→  mô phân sinh lóng→ mô phân sinh đỉnh rễ

  c. mô phân sinh đỉnh ngọn  →  mô phân sinh đỉnh rễ

  d. mô phân sinh đỉnh ngọn → mô phân sinh đỉnh rễ → mô phân sinh bên

  22/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thanh Thanh Cách đây 2 tháng

  a. Là quá trình biến đổi về chất lượng các cấu trúc và chức năng sinh hóa của tế bào làm cây ra hoa, kết quả, tạo hạt

  b. Là quá trình tăng lên về số lượng tế bào

  c. Là quá trình tăng lên về khối lượng tế bào

  d. Là quá trình cây phân chia lớn lên

  22/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hi hi Cách đây 2 tháng

  a. Làm tăng kích thước chiều dài của cây

  b. Diễn ra hoạt động của tầng sinh bần

  c. Diễn ra cả ở cây một lá mầm và cây hai lá mầm

  d. Diễn ra hoạt động của mô phân sinh đỉnh

  21/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hữu Trí Cách đây 2 tháng

  a. mô phân sinh đỉnh

  b. mô phân sinh bên

  c. tùy từng loài

  d. ngẫu nhiên

  22/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Tấn Vũ Cách đây 2 tháng

  a. Làm tăng kích thước chiều ngang của cây.

  b. Diễn ra hoạt động của tầng sinh bần.

  c. Diễn ra cả ở cây một lá mầm và cây hai lá mầm.

  d. Diễn ra hoạt động của mô phân sinh bên.

  21/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Lê Tín Cách đây 2 tháng

  a. Cây Một lá mầm và cây Hai lá mầm đều có sinh trưởng thứ cấp và sinh trưởng sơ cấp

  b. Ngọn cây Một lá mầm có sinh trưởng thứ cấp, thân cây Hai lá mầm có sinh trưởng sơ cấp

  c. Sinh trưởng sơ cấp gặp ở cây Một lá mầm và phần thân non của cây hai lá mầm

  d. Cây Một lá mầm có sinh trưởng thứ cấp còn cây Hai lá mầm có sinh trưởng sơ cấp

  21/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cam Ngan Cách đây 2 tháng

  a. Gỗ nằm phía ngoài còn mạch rây nằm trong tầng sinh mạch

  b. Gỗ và mạch rây nằm trong tầng sinh mạch

  c. Gỗ nằm phía trong còn mạch rây nằm phía ngoài tầng sinh mạch

  d. Gỗ và mạch rây nằm phía ngoài tầng sinh mạch

  21/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Minh Thắng Cách đây 2 tháng

  a. Tầng sinh bần

  b. Mạch rây sơ cấp

  c. Tầng sinh mạch

  d. Mạch rây thứ cấp

  22/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Gia Bảo Cách đây 2 tháng

  a. 1 - tầng phân sinh bên, 2-  gỗ dác, 3- mạch rây thứ cấp; 4 – tầng sinh bần; 5-  bần; 6 – gỗ lõi

  b. 1-  gỗ dác, 2 – tầng phân sinh bên, 3- mạch rây thứ cấp; 4 – tầng sinh bần; 5-  bần; 6 – gỗ lõi

  c. 1-  gỗ dác, 2- mạch rây thứ cấp; 3 – tầng phân sinh bên, 4 – tầng sinh bần; 5-  bần; 6 – gỗ lõi

  d. 1 – bần; 2 – tầng sinh bần; 3 – mạch rây thứ cấp; 4 – tầng phân sinh bên, 5 – gỗ dác; 6 – gỗ lõi

  21/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Minh Hải Cách đây 2 tháng

  a. Đặc điểm di truyền và ánh sáng

  b. Đặc điểm di truyền, ánh sáng và nhiệt độ

  c. Nhân tố bên trong và nhân tố bên ngoài

  d. Nước, nhiệt độ, ánh sáng, dinh dưỡng

  21/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hong Van Cách đây 2 tháng

  a. Tuổi thọ trung bình của cây ứng với số vòng gỗ

  b. Mỗi năm, sinh trưởng thứ cấp của cây tạo ra một hoặc một số vòng gỗ ở một số loài

  c. Mỗi năm đều có một tầng sinh trụ được hình thành mới tạo thành một vòng gỗ

  d. Không thể tính được số tuổi của cây dựa vào vòng gỗ

  21/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Hạ Lan Cách đây 2 tháng

  a. Xitokinin

  b. AAB

  c. Auxin

  d. Etylen

  21/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hoa Hong Cách đây 2 tháng

  a. Xitokinin

  b. Axetilen

  c. Auxin

  d. AAB

  21/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thiên Mai Cách đây 2 tháng

  a. Mô phân sinh ngọn được phân chia liên tục làm cho cây cao lên

  b. Auxin được tạo ra ở mô phân sinh ngọn ức chế sinh trưởng của các chồi bên

  c. Cây chỉ phát triển cành lá ở ngọn

  d. Các hormone sinh trưởng đều tập trung ở mô phân sinh ngọn

  21/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Van Dung Cách đây 2 tháng

  a. Kích thích cây phát triển chiều ngang

  b. Loại bỏ ưu thế ngọn

  c. Tăng cường ưu thể ngọn

  d. Làm cho cây chóng ra hoa tạo quả

  21/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • minh vương Cách đây 2 tháng

  a. Duy trì ưu thế đỉnh để giúp thân dài nhất

  b. Để cho thân cây to, có nhiều nhánh

  c. Kích thích mọc các nhánh bên để nâng cao hiệu quả kinh tế

  d. Để cây có thể vươn đón ánh sáng

  21/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Xuân Ngạn Cách đây 2 tháng

  a. quá trình tăng về kích thước (lớn lên) của cơ thể do tăng về kích thước và số lượng tế bào

  b. quá trình tăng về kích thước (lớn lên) của cơ thể do tăng về số lượng tế bào và các mô

  c. quá trình tăng về kích thước (lớn lên) của cơ thể do tăng về kích thước tế bào và mô

  d. quá trình tăng về kích thước (lớn lên) của cơ thể do tăng về kích thước và phân hoá tế bào

  21/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

 

AMBIENT
1=>1