YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2 trang 72 SBT Sinh học 11

Giải bài 2 tr 72 sách BT Sinh lớp 11

Sinh trưởng thứ cấp khác với sinh trưởng sơ cấp ở điểm nào?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

  • Sinh trưởng sơ cấp:
    • Làm tăng về chiều dài của cây.
    • Do hoạt động của mô phân sinh đỉnh.
  • Sinh trưởng thứ cấp:
    • Làm tăng về bề ngang của cây.
    • Do hoạt động của mô phân sinh bên.

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 72 SBT Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF