YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2 trang 75 SBT Sinh học 11

Giải bài 2 tr 75 sách BT Sinh lớp 11

 Kết quả sinh trướng sơ cấp là

A. làm cho thân, rễ cây dài ra do hoạt động của mô phân sinh đỉnh.

B. tạo mạch rây thứ cấp, gỗ dác, gổ lõi.

C. tạo lóng do hoạt động của mô phân sinh lóng.

D. tạo biểu bì, tầng sinh mạch, gỗ sơ cấp, mạch rây sơ cấp.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

  • Kết quả sinh trướng sơ cấp là làm cho thân, rễ cây dài ra do hoạt động của mô phân sinh đỉnh.

⇒ Đáp án: A 

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 75 SBT Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF