YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 15 trang 77 SBT Sinh học 11

Giải bài 15 tr 77 sách BT Sinh lớp 11

Loại mô phân sinh không có ở cây lúa là

A. Mô phân sinh bên

B. Mô phân sinh đỉnh thân

C. Mô phân sinh đỉnh rễ

D. Mô phân sinh lóng

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 15

  • Loại mô phân sinh không có ở cây lúa là mô phân sinh bên.

⇒ Đáp án: A

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 15 trang 77 SBT Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON