YOMEDIA
UREKA

Bài tập 13 trang 77 SBT Sinh học 11

Giải bài 13 tr 77 sách BT Sinh lớp 11

Loại mô phân sinh chỉ có ở câu Một lá mầm là

A. Mô phân sinh bên

B. Mô phân sinh đỉnh thân

C. Mô phân sinh lóng

D. Mô phân sinh đỉnh rễ

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 13

  • Loại mô phân sinh chỉ có ở cây Một lá mầm là mô phân sinh lóng.

⇒ Đáp án: C

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 13 trang 77 SBT Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF