RANDOM

văn độ's Profile

văn độ

văn độ

01/01/1970

Số câu hỏi -1
Số câu trả lời 600
Điểm 2867
Kết bạn

Hoạt động gần đây (673)

Điểm thưởng gần đây (649)

 • văn độ: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 tuần
 • văn độ: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 tuần
 • văn độ: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 tuần
 • văn độ: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 tuần
 • văn độ: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 tuần
 • văn độ: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 tuần
 • văn độ: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 1 tuần
 • văn độ: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 tuần
 • văn độ: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 2 tuần
 • văn độ: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 tuần