AMBIENT

Trương Cao Dương's Profile

Trương Cao Dương

Trương Cao Dương

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 594
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (7)

Điểm thưởng gần đây (206)

  • Trương Cao Dương: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Bài tập và thực hành 2 - Tin học 11) (+3đ) Cách đây 1 tuần
  • Trương Cao Dương: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Bài 10 Cấu trúc lặp - Tin học 11) (+3đ) Cách đây 1 tuần
  • Trương Cao Dương: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Bài 9 Cấu trúc rẽ nhánh - Tin học 11) (+3đ) Cách đây 1 tuần
  • Trương Cao Dương: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Lịch sử 11 Bài 3 Trung Quốc) (+3đ) Cách đây 4 tuần
  • Trương Cao Dương: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Lịch sử 11 Bài 2 Ấn Độ) (+3đ) Cách đây 4 tuần
  • Trương Cao Dương: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Lịch sử 11 Bài 1 Nhật Bản) (+3đ) Cách đây 4 tuần
  • Trương Cao Dương: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 4 Vai trò của các nguyên tố khoáng) (+3đ) Cách đây 1 tháng
  • Trương Cao Dương: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 3 Thoát hơi nước) (+3đ) Cách đây 1 tháng
  • Trương Cao Dương: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 2 Vận chuyển các chất trong cây) (+3đ) Cách đây 1 tháng
  • Trương Cao Dương: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 1 Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ) (+2đ) Cách đây 1 tháng