AMBIENT

's Profile

01/01/1970

Số câu hỏi
Số câu trả lời
Điểm

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (482)

  • Nguyễn Tịnh: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tuần
  • Nguyễn Tịnh: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 2 tuần
  • Nguyễn Tịnh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 3 tuần
  • Nguyễn Tịnh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 3 tuần
  • Nguyễn Tịnh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 4 tuần
  • Nguyễn Tịnh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 4 tuần
  • Nguyễn Tịnh: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 4 tuần
  • Nguyễn Tịnh: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 4 tuần
  • Nguyễn Tịnh: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 4 tuần
  • Nguyễn Tịnh: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 4 tuần