Hoshikoyo Yuri's Profile

Hoshikoyo Yuri

Hoshikoyo Yuri

23/11/2007

Số câu hỏi -1
Số câu trả lời 539
Điểm 2496
Kết bạn

Bạn bè (3)

Hoạt động gần đây (563)

Điểm thưởng gần đây (560)

  • Hoshikoyo Yuri: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 tuần
  • Hoshikoyo Yuri: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Toán 6 Bài 1 Làm quen với số âm) (+1đ) Cách đây 2 tuần
  • Hoshikoyo Yuri: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 4 tuần
  • Hoshikoyo Yuri: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 4 tuần
  • Hoshikoyo Yuri: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 4 tuần
  • Hoshikoyo Yuri: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 4 tuần
  • Hoshikoyo Yuri: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 4 tuần
  • Hoshikoyo Yuri: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 4 tuần
  • Hoshikoyo Yuri: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 4 tuần
  • Hoshikoyo Yuri: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 4 tuần