ON
YOMEDIA

❤Hoshikoyo Yuri❤'s Profile

❤Hoshikoyo Yuri❤

❤Hoshikoyo Yuri❤

01/01/1970

Số câu hỏi -1
Số câu trả lời 538
Điểm 2488
Kết bạn

Bạn bè (4)

Hoạt động gần đây (566)

Điểm thưởng gần đây (570)

  • ❤Hoshikoyo Yuri❤: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 3 ngày
  • ❤Hoshikoyo Yuri❤: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 2 tháng
  • ❤Hoshikoyo Yuri❤: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 2 tháng
  • ❤Hoshikoyo Yuri❤: Upload avatar lần đầu (+5đ) Cách đây 3 tháng
  • ❤Hoshikoyo Yuri❤: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 3 tháng
  • ❤Hoshikoyo Yuri❤: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • ❤Hoshikoyo Yuri❤: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • ❤Hoshikoyo Yuri❤: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 năm
  • ❤Hoshikoyo Yuri❤: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 năm
  • ❤Hoshikoyo Yuri❤: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 1 năm

 

1=>1