YOMEDIA

❤Hoshikoyo Yuri❤'s Profile

❤Hoshikoyo Yuri❤

❤Hoshikoyo Yuri❤

01/01/1970

Số câu hỏi -1
Số câu trả lời 539
Điểm 2487
Kết bạn

Bạn bè (4)

Hoạt động gần đây (566)

Điểm thưởng gần đây (565)

  • ❤Hoshikoyo Yuri❤: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 8 tháng
  • ❤Hoshikoyo Yuri❤: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 10 tháng
  • ❤Hoshikoyo Yuri❤: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
  • ❤Hoshikoyo Yuri❤: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
  • ❤Hoshikoyo Yuri❤: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 10 tháng
  • ❤Hoshikoyo Yuri❤: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 11 tháng
  • ❤Hoshikoyo Yuri❤: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Toán 6 Bài 1 Làm quen với số âm) (+1đ) Cách đây 11 tháng
  • ❤Hoshikoyo Yuri❤: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 12 tháng
  • ❤Hoshikoyo Yuri❤: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 12 tháng
  • ❤Hoshikoyo Yuri❤: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 12 tháng