ON
YOMEDIA

Thắng Phạm's Profile

Thắng Phạm

Thắng Phạm

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 673
Điểm 3311
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (670)

Điểm thưởng gần đây (703)

  • Thắng Phạm: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 7 ngày
  • Thắng Phạm: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 3 tháng
  • Thắng Phạm: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 9 tháng
  • Thắng Phạm: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 9 tháng
  • Thắng Phạm: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 9 tháng
  • Thắng Phạm: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 9 tháng
  • Thắng Phạm: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 9 tháng
  • Thắng Phạm: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 9 tháng
  • Thắng Phạm: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 9 tháng
  • Thắng Phạm: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 12 tháng

 

1=>1