ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Tính chu kỳ, khối lượng của vật thực hiện 10 dao động trong vòng 4s ?

Độ cứng k=100N/m, thực hiện 10 dao động trong vòng 4s , tính chu kỳ, khối lượng của vật? Lấy pi bình =10

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (35)

 
 
 
 • \(T=\dfrac{\Delta t}{N}=\dfrac{4}{10}=0,4s\)

  sd công thức \(T=2\tau\sqrt{\dfrac{m}{k}}\) từ đó suy ra m

    bởi Phạm Hồng Yến 04/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • có hai thanh ray song song cách nhau 1m Trong mặt phẳng nghiêng nằm trong từ trường đều có B = 0,05 T góc hợp bởi mặt phẳng nghiêng và mặt phẳng nằm và mặt phẳng nằm ngang bằng alpha bằng 30 độ như hình vẽ. các đường sức từ có phương thẳng đứng và có chiều hướng từ trên xuống dưới một thanh nhôm có khối lượng 0,16 kg hệ số ma sát giữa thanh thanh nhôm và 2 thanh ray là 0,4. biết thanh nhôm trượt xuống dưới với gia tốc 0,2 mét trên giây bình phương, thanh luôn nằm ngang và cường độ dòng điện trong thanh nhôm không đổi bằng một chiều từ M đến N giá trị I gần nhất là giá trị nào

    bởi Lê Chí Thiện 04/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • hình giống zz

    bởi Đặng Galaxys 04/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Một viên gạch có 1 khối lượng 1,5kg. Hỏi viên gạch đó có bao nhiêu niutơn

    bởi A La 05/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1500n

   

    bởi trần xuân thảo 05/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1,5KG=1,5.10=15N

    bởi Hồng Thuận 05/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng 2khe Y-âng, biết D=1m, a=1mm, khoảng cách từ vân sáng thứ 4 đến vân sáng thứ 10 ở cùng bên với vân trung tâm là 3,6 mm, tính bước sóng ánh sáng?

    bởi Nguyễn Tiểu Ly 07/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Khoảng cách từ vân thứ 4 đến vân thứ 10 ở cùng phía với vân trung tâm là: \(6.i=3,6\Rightarrow i = 0,6mm\)

  Bước sóng: \(\lambda=\dfrac{a i}{D}=\dfrac{1. 0,6}{1}=0,6\mu m\)

    bởi Phạm Minh Hiển 07/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • một vật có khối lượng 100g dao động điều hòa với chu kì pi/10, biên độ 5cm. Tại vị trí vật có gia tốc 1200cm/s^2 cm thì động năng bằng

    bởi Hoàng My 09/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a = 1200 cm/s = 12 m/s

  w = 2π/T = 20 ( rad/s)

  a = - w2 * x => x = -0,03 (m)

  Wđ = W - Wtt

  =>Wđ = 1/2 k ( A2 - x2 )

  => Wđ = 1/2 * 40 * (0,052 - 0,032 ) = 0,032 (N)

    bởi Nguyễn Hậu 09/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Một vật dao động điều hòa trên trục 0x với vận tốc cực đại v= 20pi cm/s. Biết động năng của vật biến thiên tuần hoàn với chu kỳ 0.25s. Ly độ của vật tại vị trí mà thế năng bằng 1/3 động năng là ?Bài tập Vật lý

    bởi Thanh Nguyên 11/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • động năng bt tuần hoàn với chu kì T/2=0,25s=>T=0,25.2=0,5s

  =>\(\omega =\frac{2\pi }{T}\)=4\(\pi \)

  vmax=\(\omega A\)=>A=\(\frac{20\pi }{4\pi }\)=5cm

  Wt=Wđ/3

  <=>Wđ=3Wt=>x=\(\pm \frac{A}{\sqrt{4}}=\pm \frac{A}{2}\)

  =\(\pm \)2,5cm

  =>chọn b

    bởi Gooner Subin'ss 12/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Help me: Tại sao đường ô tô qua đèo thường là đường ngoằn ngoèo rất dài mà không phải là đường thẳng

    bởi Hoa Lan 14/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Khi xe leo lên dốc thì xe chịu tác dụng của các lực: F (lực kéo của xe), N, P ( mấy lực linh tinh khác bỏ wa nha bạn kể cả lực ma sát vì hệ số ma sát lăn chỉ khoảng 0,001 thui).

  Với anpha là góc nghiêng của mpn ( của đoạn đường đèo): 0 độ < anpha < 90 độ --> tất nhiên rùi đúng không ^^

  Dùng DL2 Newton, viết phuơng trình chuyển động cho xe

  F + N + P = m.a (có dấu véctơ)

  Chiếu lên phương chuyển động, chiều dương cùng chiều chuyển động ta có:

  F - m.g.sin(anpha) =ma

  Để xe chuyển động tới a>=0, thì F>= mgsin(anpha)

  sin(anpha) tỉ lệ thuận với anpha (0 độ <apha< 90 độ)

  Vì vậy, để F nhỏ thì anpha phải nhỏ --> những đoạn đường đèo thường được người ta làm dài ra và ngoằn nghèo chạy xung quanh đèo là để làm giảm góc anpha, từ đó giảm được lực kéo của xe.

    bởi Ngọc Đinh 15/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Một sinh viên đi học từ nhà đến trường cách nhau 36km.Ban đầu, sinh viên đó đi xe đạp từ nhà đến trạm xe bus với vận tốc 12 km/h.Tại trạm xe bus sinh viên đứng chờ xe 15p rồi lên xe bus và đi với trường với vận tốc 42km/h.Sinh viên đó đến trường sớm hơn thời gian nếu đi bằng xe đạp từ nhà tới trường là 1h.Tính khoảng cách từ nhà đến trạn xe bus và thời gian đi trên xe bus của sinh viên đó?

    bởi Goc pho 18/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • time đi từ nhà tới trường = xe đạp là

  36/12=3h

  => tổng time đi =3-1=2h

  time trừ thời gian nghỉ là

  2-15'=1h 45'

  hpt:\(\left\{{}\begin{matrix}\dfrac{1}{12}x+\dfrac{y1}{42}=1h45'\\x+y=36\end{matrix}\right.\)

  x là quảng đường xe đạp =15km

  y= S bus=21km

  => thời gian đi xe bus =21/42=0.5h

    bởi HOÀNG HIỆP 18/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • một con lắc lò xo thẳng đứng gồm vật nặng có khối lượng m= 200g và lò xo có độ cứng k=80N/m. Biết rằng vật DĐĐH có gia tốc cực đại 2,4m/s2. Tính vận tốc khi qua VTCB và giá trị cực đại của lực đàn hồi?

    bởi Lê Nguyễn Hạ Anh 22/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Tần số góc: \(\omega = \sqrt{\dfrac{k}{m}}= \sqrt{\dfrac{80}{0,2}}=20(rad/s)\)

  Gia tốc cực đại: \(a_{max}=\omega^2.A\Rightarrow A=\dfrac{a_{max}}{\omega^2}=\dfrac{240}{20^2}=0,6cm\)

  Vận tốc khi qua vị trí cân bằng là vận tốc cực đại: \(v_{max}=\omega.A = 20.0,6=12cm/s\)

  Lực đàn hồi cực đại: \(F_{đhmax}=k.A=80.0,006=0,48N\)

    bởi vũ thị hồng 22/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • giải giúp mình câu 21Bài tập Hóa học

    bởi Co Nan 27/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Đáp án B nhé Biên độ của dao động cưỡng bức phụ thuộc và sự chênh lệch tần số của ngoại lực và tần số dao động riêng(chứ không phải phụ thuộc vào tần số của ngoại lực) , sự chênh lệch càng nhỏ thì biên độ dao động càng lớn, và đến khi tần số ngoại lực bằng ts dao động riêng thì biên độ đạt cực đại nhé

    bởi Đoàn Phương 27/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • một vật dao động điều hòa với biên độ A= 24cm và chu kì T= 4s. tại thời diểm t=0 vật có li độ cực đại âm x= -A.
  Viết phương trình dao động của vật.
  Xác ding thời điểm đầu tiên vật qua vị trí có li dộ x= -12cm và tốc độtại thời điểm đó.

    bởi Vũ Hải Yến 01/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Tần số góc: \(\omega = \dfrac{2\pi}{T}=\dfrac{2\pi}{4}=0,5\pi(rad/s)\)

  \(t=0\) khi vật ở \(x=-A\) \(\Rightarrow A\cos\varphi = -A\)

  \(\Rightarrow \varphi = \pm\pi\)

  Suy ra phương trình dao động: \(x=24\cos(0,5\pi t \pm\pi)\) (cm)

  Để xác định thời điểm đầu tiên vật qua li độ x = -12cm, ta biểu diễn dao động bằng véc tơ quay:

  > -24 24 x -12 O M N 60 0

  Thời điểm đầu tiên vật qua x=-12cm ứng với véc tơ quay từ M đến N.

  Thời gian: \(t=\dfrac{60}{360}T=\dfrac{60}{360}.4=\dfrac{2}{3}s\)

  Tốc độ của vật được tính theo công thức độc lập: \(A^2=x^2+\dfrac{v^2}{\omega^2}\)

  \(\Rightarrow 24^2=(-12)^2+\dfrac{v^2}{(0,5\pi)^2}\)

  \(\Rightarrow v = 6\pi\sqrt 3\) (cm/s) (vận tốc lấy giá trị dương theo véc tơ quay như hình vẽ trên)

    bởi vu tien dat 01/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Cứ sau khoảng thời gian ngắn nhất 0,5s thì vật dao động điều hoà lại có tốc độ \(\sqrt{2}\)pi cm/s.Biên độ dao động là? A.căn 3cm. B.căn 2cm. C.1cm. D.2cm

    bởi Nguyễn Minh Hải 06/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Biểu diễn vận tốc bằng véc tơ quay, ta có:

  > M N P Q v v 45 max o

  4 thời điểm có vận tốc bằng nhau ứng với véc tơ quay tại M, N, P, Q.

  Sau khoảng thời gian ngắn nhất $\Delta t$ vật lại có tốc độ như cũ, suy ra chu kì: $T = 4.\Delta t = 4.0,5=2s$

  $\Rightarrow \omega= \pi (rad/s)$

  Tốc độ khi đó: $v= v_{max}.\cos 45^0$

  $\Rightarrow v_{max}= 2\pi (cm/s)$

  $\Rightarrow A = \dfrac{v_{max}}{\omega}=\dfrac{2\pi}{\omega}=2cm$

  Chọn D.

    bởi Nguyễn Việt Anh 06/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 2 nguồn phát sóng M,N cách nhau 10 cm dao động ngược pha nhau, cùng tần số 20Hz, cùng biên độ 5 mm và tạo ra 1 hệ vân giao thoa trên mặt nước. Tốc độ truyền sóng là 0,4 m/s. Số các điểm có biên độ 5 mm trên đường nối 2 nguồn là:
  A. 10 B. 21 C.20 D. 11

    bởi Bo Bo 12/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • undefined

    bởi Hoàng Thụy Khanh 12/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Một vật khối lượng 400g chịu tác dụng của một lự c có dạng F =-0,8cos5t (N)nên dao động điềuhòa. Biên độ dao động của vật là bao nhiêu ạ, chi tiết cách giải như thế nào ạ?
    bởi Hong Van 19/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • \(\omega = 5(rad/s)\)

  \(\Rightarrow k=m.\omega^2= 0,4.5^2=10(N/m)\)

  Ta có: \(f=-k.x\)

  \(\Rightarrow F_{max}=k.A\)

  \(\Rightarrow A = \dfrac{0,8}{10}=0,08m=8cm\)

    bởi Huỳnh Ngân 19/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Hãy mô tả một hiện tượng thực tế trong đó có hai lực cân bằng .

    bởi Bo Bo 26/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • + Hai đội chơi kéo co, cùng kéo một sợi dây mà sợi dây vẫn đứng yên. Sợi dây chịu tác động của hai lực cân bằng.

    bởi Đồng Diễm 26/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • một xe máy đi trên quãng đường AB dài 60 km với vận tốc 40 km/h . Sau đó đi tiếp trên quãng đường bc dài 108 km với vận tốc 15 km/h.

  a, Tính thời gian xe máy đi hết quãng đường ab và quãng đường bc

  b, Tính vận tốc trung bình của xe máy trên cả hai quãng đường

    bởi thi trang 05/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 15m/s=54km/h

  a) thời gian xe đi hết quãng đường ab là:

  60:40=1,5(giờ)

  thời gian xe đi hết quãng đường bc là:

  108:54=2(giờ)

  thời gian xe đi hết cả hai quãng đường là:

  1,5+2=2,5(giờ)

  2,5giờ=2giờ30phút

  b)vận tốc trung bình của cả hai xe máy trên quãng đường là:

  (40+54):2=47(km\h)

  Đ\S:a)2giờ30phút

  b)47km\h

  nhớ like nhévui

    bởi Nguyễn Thị Phương Thảo 05/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Trong sóng âm, tại sao V rắn> V lỏng>V khỉ vậy ạ?

    bởi hoàng duy 13/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Vì tốc độ truyền âm trong môi trường phụ thuộc vào tính đàn hồi và mật độ phân tử của môi trường đó.

  Mật độ phân tử của chất rắn > chất lỏng > chất khí

  Nên suy ra \(v_{rắn} >v_{lỏng}>v_{khí}\)

    bởi Nguyễn Xuân Quỳnh Như 13/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

MGID

Các câu hỏi mới

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 809_1633914298.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)