YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 84 SGK Hóa học 9

Giải bài 3 tr 84 sách GK Hóa lớp 9

Hãy xác định công thức hóa học thích hợp của A, B, C, D trong thí nghiệm ở hình vẽ bên.

Nêu hiện tượng thí nghiệm và viết phương trình hóa học.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 3

Công thức hóa học thích hợp của các chất:

A: CuO

B: C (cacbon)

C: CO2

D: dung dịch Ca(OH)2

Khí CO2 sinh ra làm vẩn đục nước vôi trong và tạo kết tủa CaCO3.

Phương trình hóa học của các phản ứng:

2CuO + C  2Cu + CO2

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O.

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 84 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON