YOMEDIA
UREKA

Bài tập 27.6 trang 34 SBT Hóa học 9

Giải bài tập 27.6 tr 34 SBT Hóa học 9

Cho 268,8 m3 hỗn hợp khí CO và H2 khử sắt(III) oxit ở nhiệt độ cao.

a) Viết phương trình hoá học.

b) Tính khối lượng sắt thu được.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 27.6

a) Phương trình hóa học:

3CO + Fe2O3 to→ 3CO2 + 2Fe (1)

3H2 + Fe2O3 to→ 3H2O + 2Fe (2)

b) Tổng hợp (1) và (2) ta có :

Cứ 3.22,4 m3 hỗn hợp khí CO và H2 qua Fe2Othì thu được 2 x 56 kg Fe.

268,8 m3 hỗn hợp khí CO và H2 qua Fe2O3 thì thu được x kg Fe.

\(\frac{{268,8.2.56}}{{3.22,4}} = 448(kg)\) Fe

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 27.6 trang 34 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON